:: news - Ecstasy Project bio
:: biografia Rafa³a Gorzyckiego
:: dyskografia - sklep
:: muzyka - video
:: inne projekty
:: recenzje - prasa
:: zdjêcia
:: koncerty - wydarzenia
:: kontakt

   
     
  DYSKOGRAFIA
 

 

 

 

 

 


1) Rafał Gorzycki - Syriusz
(CD, files, label - Reqiuem Records, 2017)

Rafal Gorzycki - piano, voice, vibraphone, drums electronics, harmonica

2) Rafał Gorzycki Trio - Playing
(CD, files, label For Tune, 2016)

Marek Malinowski - guitar, Wojciech Woźniak - bass, Rafal Gorzycki - drums

3) Gorzycki & Dobie - Nothing
(CD, files, label Requiem Rec, 2015)

Jonathan Dobie - guitar, Rafal Gorzycki - drums

4) Gorzycki/Gruchot -Experimental Psychology
(CD, files, label For - Tune 021, 2013)

Sebastian Gruchot - violin, viola, electronisc, voice, Rafal Gorzycki - drumsSHOP

5) Gorzycki/Pater -Therapy
(pliki, limited edition CD, wyd. MW & Rafal Gorzycki, 2013)

Kamil Pater - guitar, live electrionics, Rafal Gorzycki - drumsSHOP

6) Pater, Wojtczak, Urowski, Gorzycki - A-kineton
(CD, wyd. Owoc Music, 2012)

Rafa³ Gorzycki - perkusja, Irek Wojtczak - saksofony, Kamil Pater - gitara, Pawe³ Urowski - kontrabas, goscinnie: Maurycy Wojcinski - trabkaSHOP

8) Pater, Kamiñski, Urowski, Gorzycki - Dziki Jazz
(CD, wyd. MW, 2009)

Rafa³ Gorzycki - perkusja, Aleksander Kamiñski - saksofony, Kamil Pater - gitara, Pawe³ Urowski - kontrabasSHOP

9) Rafal Gorzycki - Trio Poems
(CD, wyd. Monotype Rec, 2009)

Rafa³ Gorzycki - perkusja, Dawid Szczêsny - elektronika, Krzysztof Nowiñski - ¶piew

Z ECSTASY PROJECT:


SHOP

1) Ecstasy Project - They were P
(CD, wyd. MW, 2011)

Rafa³ Gorzycki - perkusja, £ukasz Górewicz - skrzypce, Pawe³ Nowicki - wibrafon, Pawe³ Urowski - kontrabas, Tomasz Pawlicki - fletSHOP

2) Ecstasy Project - Reminiscence Europae
(CD+DVD, wyd. Fonografika, 2008)

Rafa³ Gorzycki - perkusja, £ukasz Górewicz - skrzypce, Pawe³ Nowicki - wibrafon, Pawe³ Urowski - kontrabas, Tomasz Pawlicki - flet ( disc 1: 2,3)SHOP

3) Ecstasy Project - EUROPAE
(CD, wyd. Monotype Records, 2007)

Rafa³ Gorzycki - perkusja, £ukasz Górewicz - skrzypce, Tomasz Pawlicki - flet, Pawe³ Nowicki - wibrafon, Pawe³ Urowski - kontrabasSHOP   

4) Ecstasy Project Trio - Realium
(CD, wyd. Polish Jazz Network, USA - 2005)

Rafa³ Gorzycki - perkusja, £ukasz Górewicz - skrzypce, gitara; Patryk Wêc³awek - kontrabas, bas

 

SHOP

5) Ecstasy Project - Ecstasy Project
(CD, wyd. Not Two, 2000)

Rafa³ Gorzycki - perkusja, Tomasz Hesse "Swiêty" - gitara, £ukasz Górewicz - skrzypce, Jarek Majewski - bass, W³adek Refling - bass, Piotr Kaliski - g³os

 

SHOP

6) Polish Chaz: Ecstasy Project - Sonda
(CD, wyd. Polish Jazz Network; USA - 2001)

Rafa³ Gorzycki - perkusja, Tomasz Hesse Swiêty - gitara, £ukasz Górewicz - skrzypce, Jarek Majewski - bass

 

SHOPSHOP   

7) City Songs XI - City Songs vs Rafa³ Gorzycki ECSTASY PROJECT "Lunarglue"
(CD, wyd. Requiem Records, 2003)

Rafa³ Gorzycki - perkusja, syntezator, sampler

 

SHOP   

8) The best of Polish Jazz , Ecstasy Project - Realium 5
(CD, wyd. Polish Jazz Network, USA - 2004)

Rafa³ Gorzycki - perkusja, £ukasz Górewicz - skrzypce, gitara; Patryk Wêc³awek - kontrabas, bas

 

 

SHOP   

9) Polish Jazz 2007, Ecstasy Project - Realium 1
(CD-kompilacja, wyd. Polonia Records, PL - 2008)

Rafa³ Gorzycki - perkusja,sampler; £ukasz Górewicz - skrzypce, gitara; Patryk Wêc³awek - kontrabas, bas

 10) Rafal Gorzycki & Friends 1999-2003
(mp3; wyd. Serpent, 2006)

 

Info: Jest to wyj±tkowa, nieosi±galna w sprzeda¿y analogowej kompilacja archiwalnych, czêsto niewydanych wcze¶niej utworów. Zawiera ona 9 kompozycji ró¿nych formacji Rafa³a Gorzyckiego z zespo³ami: Ecstasy Project, Sing Sing Penelope, Maestro Trytony i Red Eye of Mintaka.

 

Z SING SING PENELOPE:


 

SHOP   

1) NEW: Sing Sing Penelope - "This is the music"
(CD, lab. MW, 2012)

Daniel Mackiewicz - fender piano, Wojciech Jachna - trumpet, Patryk Wêc³awek - bass, Rafa³ Gorzycki - drums,
Olek Kaminski - s. saxophone, Tomasz Glazik - bass clarinet & tenor sax, Sebastian Gruchot - violin, DJ Strangefruit - live electronics


SHOP   

2) Sing Sing Penelope & DJ Strangefruit - "Electrogride"
(CD, lab. Stow. Art. Mozg, 2010)

Daniel Mackiewicz - fender piano, Wojciech Jachna - trumpet, Patryk Wêc³awek - bass, Rafa³ Gorzycki - drums,
Olek Kaminski - s. saxophone, Sebastian Gruchot - violin, DJ Strangefruit - live electronics

Kliknij, ¿eby zobaczyæ gdzie i jak odbieraæ albumy.


SHOP   

3) Sing Sing Penelope - "Stirli People in Jazzga"
(CD, lab. Monotype Rec, 2009)

Daniel Mackiewicz - fender piano, Tomasz Glazik - saxophones, Wojciech Jachna - trumpet, Patryk Wêc³awek - bass, Rafa³ Gorzycki - drums, Andrzej Przybielski - trumpet


SHOP   

4) Sing Sing Penelope - "We Remember Krzeselko"
(CD, lab. Electric Eye, 2008)

Daniel Mackiewicz - fender piano, Tomasz Glazik - saxophones, synth., Wojciech Jachna - trumpet, Patryk Wêc³awek - bass, Rafa³ Gorzycki - drums, Sebastian Gruchot - violin5) Sing Sing Penelope - "Music for Umbrellas"
(CD, lab. Monotype Records, 2006)

Daniel Mackiewicz - fender piano, Tomasz Glazik - saxophones, synth., Wojciech Jachna - trumpet, Patryk Wêc³awek - bass, Rafa³ Gorzycki - drum, go¶æ - Sebastian Gruchot - skrzypce

 

SHOP   

6) Sing Sing Penelope - "Sing Sing Penelope"
(CD, lab. Tone Industria. 2005 )

Daniel Mackiewicz - fender piano, Tomasz Glazik - saxophones, synth., Wojciech Jachna - trumpet, Patryk Wêc³awek - bass, Rafa³ Gorzycki - drumsSHOP

7) Sing Sing Penelope/Jaskinia
"Max Factor - Sleep Well I"
(CD, lab. Requiem Rec., 2002)

Daniel Mackiewicz - fender piano, Krzysztof Smoliñski - gitara, Patryk Wêc³awek - bass, Rafa³ Gorzycki - drumsSHOP


8) Sing Sing Penelope - "1000 degres"
Warsaw Electronic Festival 2003
(CD, lab. WEF. 2004)

Daniel Mackiewicz - fender piano, Tomasz Glazik - saxophones, Patryk Wêc³awek - bass, Rafa³ Gorzycki - drums

 


9 Rafal Gorzycki & Friends 1999-2003 
(mp3; dystr. Serpent, 2006)


 

Info: Jest to wyj±tkowa, nieosi±galna w sprzeda¿y analogowej kompilacja archiwalnych, czêsto niewydanych wcze¶niej utworów. Zawiera ona 9 kompozycji ró¿nych formacji Rafa³a Gorzyckiego z zespo³ami: Ecstasy Project, Sing Sing Penelope, Maestro Trytony i Red Eye of Mintaka.

Sing Sing Penelope prezentuje utwór z koncertu w „Piwnicy Pod Anio³em” w Toruniu. Pojawi³ siê on tak¿e na sk³adance „Warsaw Electronic Festiwal 2003-Samplicity”.

 10) Jaskinia - "Jaskinia"

(mp3; dystr. Serpent, 2006)

Daniel Mackiewicz - fender piano, Krzysztof Smoliñski - gitara, Patryk Wêc³awek - bass, Rafa³ Gorzycki - drums; Andrzej Przybielski - tr±bka; Janusz Zdunek - tr±bka

11) Sing Sing Penelope - "PLay"

(CD + DVD; kompilacja Instytutu Adama Mickiewicza w Warszawie, 2006)

Daniel Mackiewicz - fender piano, Tomasz Glazik - saxophones, synth., Wojciech Jachna - trumpet, Patryk Wêc³awek - bass, Rafa³ Gorzycki - drum, go¶æ - Sebastian Gruchot - skrzypce  

12) Sing Sing Penelope - "Polish Jazz 2007"
niepublikowany wcze¶niej utwor: Numero Cinque

(CD- kompilacja, wyd. Polonia Records, PL 2008)

Daniel Mackiewicz - fender piano, Tomasz Glazik - saxophones, synth., Wojciech Jachna - trumpet, Patryk Wêc³awek - bass, Rafa³ Gorzycki - drums,  Z TOMASZEM GWINCINSKIM:


 

SHOP   

1) Maestro Trytony - "Heart of Gold"
(CD, prod. Mit Edition, 2004)

Tomasz Gwinciñski - guitar, electronics, Tomasz Pawlicki - flute, piano, keyb., Patryk Wêc³awek - double bass, Rafa³ Gorzycki - drums
guests: Ma³gorzata Skotnicka - spinet, £ukasz Górewicz - violin, Jacek Majewski - percussion

 

SHOP

2) T. Gwincinski & Mae. Tryt. NonLinear Ensamble - "Clever Nonsense"
(CD, wyd.: Om ; 2001)

 

SHOP

3) Maestro Trytony - "Enoptronia"
(CD, MC, wyd.: Mózg Production, 1996)

Tomasz Gwincinski - guitar, Renata Suchodolska - cello, Tomasz Pawlicki - flute, keyb., Tomasz Hesse - bass, Rafa³ Gorzycki - drums
guests: Andrzej Przybielski - tr±bka, flugelforn, Wojciech Kuczyniecki - klarnet basowy, Marta Handschke - ¶piew, Jacek Majewski - conga

SHOP

4) "Bromberg" Gwinciñski Ensamble - "Ubu Król"
(MC, wyd.: Teatr Polski, 1995)

Edyta Nadolna - violin 1, Piotr Jamio³ - violin 2, Agata Delong - viola, Renata Suchodolska - cello, Maciej Nid¼wied¼ - double bass, Rafa³ Gorzycki - drums
guest: Krzysztof Herdzin - celesta

 

SHOP

5) 5 lat Mózgu - "Ojczyzn± moj± dobroæ......"
CD, wyd. Mózg Production, 1999)

Tomasz Gwinciñski - guitar, Renata Suchodolska - cello, Tomasz Pawlicki - flute, keyb., Tomasz Hesse - bass, Rafa³ Gorzycki - drums

 

SHOP

6) Ca³y ten Yass - kompilacja - Maestro Trytony, " Electric Mandala"
(CD, wyd. Jazz Forum, 1997)

Tomasz Gwinciñski - guitar, Renata Suchodolska - cello, Tomasz Pawlicki - flute, keyb., Tomasz Hesse - bass, Rafa³ Gorzycki - drumsP.S. Szukamy producenta dla:

 3 metry - "¯ycie prywatne"
(archiwum - Radio Szczecin 1998 r. - obecnie remasterowane)

Bart Qzniak - bass, £ukasz Górewicz - violin, Mariusz Kopiñski - guitar, Rafa³ Gorzycki - drums, O. Magieres - piano, P. Friis-Nielsen - bass, N. Winther - trumpet, C. Irgens-Moller - vocal, synth